مجموعه فرهنگی خط ویژه شهر حبیب آباد جمعه این هفته مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ برگزار گردید.

در این مجموعه فرهنگی ، بازی های فکری و حلقه های صالحین درست میشود و هر هفته یک مهمان دعوت میکنند و از صحبت های ایشان مُستفیظ میشوند.

این مجموعه هر هفته جمعه ها از ساعت ۱۵ بعد از ظهر تا بعد از نماز مغرب و عشاء میباشد.