تصاویری از حضور مردم شهر حبیب آباد در نماز جمعه این هفته مورخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ به امامت سید محمد مؤمنی ، امام جمعه محترم شهر حبیب آباد.