ویژه برنامه پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی خمینی (ره) - حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) در مصلی نماز جمعه شهر حبیب آباد با حضور حسینعلی حاجی ، نمایدنده مردم شریف شهرستان برخوار ، میمه و شاهین شهر با موضوع اغتشاشاتاخیر و مشکلات روز