حسینعلی حاجی دلیگانی ؛ نماینده مردم شریف شهرستان های برخوار ، میمه و شاهین شهر در مراسم پایگاه مقاومت بسیج شهید مصطفی خمینی(ره)شهر حبیب آباد به مناسبت اغتشاشات اخیر فرمودند:

وظیفه دولت این است که بستر کار را برای همه مردم فراهم کند.

یعنی اگر در این بخش حبیب آباد یک نفر بگوید که من میخواهم کار بکنم و کاری ندارم ، و می خواهم شکم زن و بچه ام را سیر بکنم باید باشد.

وی گفت: اگر به مسئولان مراجعه بکنند و گفتند به من کاری بدهید و میخواهم رزق حلال در آورم باید منِ مسئول به آن فرد بگویم که شما تحصیلاتتان چیست؟

چه کاری بلد هستید؟

کاری بلد نیستید بروید فنی حرفه ای و بعد به سر کار برو و زحمت بکش و عرق بریز و کار بکن.

این کار ها همه وظیفه دولت است و این یک حق شهروندی است و باید انجام بشود.

ما مسئولین هم نمیتوانیم که از این مسئله مهم به سادگی بگذریم.

ایشان به اصل ۳۰ قانون اساسی اشاره کردند: آموزش و پرورش برای همه مردم ایران تا حد متوسطه (دبیرستان و هنرستان) باید مجانی باشد.

این چیزی که به تازگی در همه مدارس مُد شده این است که از همه پول میگیرند آن هم برای اداره مدرسه پولی میگیرند.

این کار غیر قانونی است.

ایشان گفتند : اگر کسی دارد و میتواند به مدرسه کمک کند اشکالی ندارد و بسیار هم خوب است.

اگر کسی ندارد اشکالی ندارد ندهد.شما معنی ندارم و بی کاری بعضی از خانواده ها را نمیفهمید؟

وی فرمود : ممکن است اصلاً خانواده ها را تحدید کنند که اگر پولتان را ندهید نمره فرزند شما را نمیدهیم یا کارنامه اش را نمی دهیم.

این کار غیر قابل بخشش و غیر قانونی است.

ما مسئولین باید بیکاران را درک کنیم.

حاجی دلیگانی گفت بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی : وظیفه دولت این است که برای همه مردم رفاه را ایجاد بکند.

رفع فقر ، رفع محرومیت ، تغذیه ، مسکن ، کار و بهداشت و بیمه وظیفه دولت و جزو حقوق شهروندی است.

ایشان بیان کردند که قبلاً ۵% مردم بیمه بوده اند آلان هیچ کس بدون بیمه نمیتواند زندگی کند.

در آن زمان آنها به بیمه احتیاج نداشته اند بدون بیمه زندگی میکردند ولی اکنون دیگر نمیشود بدون بیمه زندگی کرد.

و بیمه اجتماعی را همه نیاز دارند.

طبق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی :

در ایران نباید تبعیض باشد.

تبعیض به معنای تفاوت بی جهت بین مردم.

مثلاً یک نفر از بیت المال آنقدر بردارد که نداند چگونه آن را بخورد و یک نفر آنقدر ندارد که حتی بتواند زنده بماند.

به این کار تبعیض میگویند.

وی گفت از نظر من آن چیزی که بیشتر از هر چیزی مردم را اذیت میکند همین تبعیض است.

ایشان به دولت هم اشاره کردند و فرمودند : باید دولت ها در سیاست های پولی و مادی به نحوی عمل کند که روزی بین فقر و قنی فاصله کمتر بشود نه اینکه سیاست ها طوری بشود که فاصله ها بیشتر بشود.

حاجی نماینده مردم شریف شهرستان های برخوار و میمه و شاهین شهر پولداران را مانند گوله برف دانست که روز به روز بزرگ تر میشود و بیکاران و تهی دستان را جوری دانست که اصلاً هیچ چیزی ندارند.